होम
श्रेणी लिहा
अदिती

अदिती

प्रेमसुपर लेखक अवॉर्ड्स 4एक अनोखी प्रेमकथा पर्व 2
मृदूला
4.8
4513 रेटिंग्स & 785 समीक्षा
172543
7 तास
75 भाग
अदिती आज खूप खुश होती कारण ती जवळ जवळ वर्षभराने कुठे तरी बाहेर जाणार होती, ते ही एकटीच. वर्षभरापूर्वी तिची मोठी बहीण समीरा पळून गेली होती त्यामुळे प्रशांत आणि विभा तिच्यावर खूप लक्ष ठेवत होते, तिला कुठेही बाहेर जाऊ देत नव्हते. प्रशांत आणि विभा हे समीरा- अदिती चे आई बाबा, दोघेही शहरातील प्रसिद्ध वकील. गडगंज श्रीमंत. कसलीही कमी पडू दिली नाही दोघी मुलींना. दोघीही अगदी राजकुमारीसारख्या वाढल्या होत्या. बाबांचा दोघी मुलींवर जरा जास्तच जीव होता. खूप लाड करायचे बाबा दोघींचे, पण आई जरा स्वभावाने कडक, ...
172543
7 तास
भाग
अदिती आज खूप खुश होती कारण ती जवळ जवळ वर्षभराने कुठे तरी बाहेर जाणार होती, ते ही एकटीच. वर्षभरापूर्वी तिची मोठी बहीण समीरा पळून गेली होती त्यामुळे प्रशांत आणि विभा तिच्यावर खूप लक्ष ठेवत होते, तिला कुठेही बाहेर जाऊ देत नव्हते. प्रशांत आणि विभा हे समीरा- अदिती चे आई बाबा, दोघेही शहरातील प्रसिद्ध वकील. गडगंज श्रीमंत. कसलीही कमी पडू दिली नाही दोघी मुलींना. दोघीही अगदी राजकुमारीसारख्या वाढल्या होत्या. बाबांचा दोघी मुलींवर जरा जास्तच जीव होता. खूप लाड करायचे बाबा दोघींचे, पण आई जरा स्वभावाने कडक, ...

धडा

6
अदिती ( भाग 6 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
7
अदिती ( भाग 7 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
8
अदिती ( भाग 8 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
9
अदिती ( भाग 9 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
10
अदिती ( भाग 10 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
11
अदिती ( भाग 11 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
12
अदिती ( भाग 12 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
13
अदिती ( भाग 13 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
14
अदिती ( भाग 14 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
15
अदिती ( भाग 15 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
16
अदिती ( भाग 16 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
17
अदिती ( भाग 17 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
18
अदिती ( भाग 18 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
19
अदिती ( भाग 19 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
20
अदिती ( भाग 20 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
21
अदिती ( भाग 21 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
22
अदिती ( भाग 22 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
23
अदिती ( भाग 23 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
24
अदिती ( भाग 24 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
25
अदिती ( भाग 25 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
26
अदिती (भाग 26)
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
27
अदिती ( भाग - 27 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
28
अदिती ( भाग- 28 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
29
अदिती ( भाग - 29 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
30
अदिती ( भाग 30 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
31
अदिती ( भाग 31 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
32
अदिती ( भाग 32 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
33
अदिती ( भाग 33 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
34
अदिती ( भाग 34 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
35
अदिती ( भाग 35 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
36
अदिती ( भाग 36 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
37
अदिती ( भाग 37 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
38
अदिती ( भाग 38 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
39
अदिती ( भाग 39 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
40
अदिती ( भाग 40 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
41
अदिती ( भाग 41 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
42
अदिती ( भाग 42 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
43
अदिती ( भाग 43 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
44
अदिती ( भाग 44 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
45
अदिती ( भाग 45 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
46
अदिती ( भाग 46 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
47
अदिती ( भाग 47 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
48
अदिती ( भाग 48 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
49
अदिती ( भाग 49 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
50
अदिती ( भाग 50 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
51
अदिती ( भाग 51 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
52
अदिती ( भाग - 52 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
53
अदिती ( भाग 53 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
54
अदिती ( भाग 54 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
55
अदिती ( भाग 55 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
56
अदिती ( भाग 56 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
57
अदिती ( भाग 57 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
58
अदिती ( भाग 58 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
59
अदिती ( भाग 59 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
60
अदिती ( भाग 60 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
61
अदिती ( भाग 61 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
62
अदिती ( भाग 62 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
63
अदिती ( भाग 63 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
64
अदिती ( भाग 64 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
65
अदिती ( भाग 65 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
66
अदिती ( भाग 66 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
67
अदिती ( भाग 67 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
68
अदिती ( भाग 68 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
69
अदिती ( भाग 69 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
70
अदिती ( भाग 70 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
71
अदिती ( भाग 71 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
72
अदिती ( भाग 72 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
73
अदिती ( भाग 73 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
74
अदिती ( भाग 74 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
75
अदिती ( भाग 75 )
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.