होम
श्रेणी लिहा
क्षुधा वासनेची !                अलक -१६.

क्षुधा वासनेची ! अलक -१६.

भयप्रेमअनुभवलघुकथा
Bhausaheb Pawar. "" अंकुश. ""
4.4
4923 रेटिंग्स & 712 समीक्षा
706139
1 तास
41 भाग
अलक -१६.                   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " दुभंगली धरणी माता, फाटले आकाश गं. कधी    संपणार नारी तुझा वनवांस गं. "    एका चिमुकल्या गावांत मसा आणि त्याची ...
706139
1 तास
भाग
अलक -१६.                   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " दुभंगली धरणी माता, फाटले आकाश गं. कधी    संपणार नारी तुझा वनवांस गं. "    एका चिमुकल्या गावांत मसा आणि त्याची ...
या लेखकाला सब्सक्राइब करून तुम्ही सुपरफॅन होऊ शकता

धडा

6
क्षुधा वासनेची ! भाग: -६.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
7
क्षुधा वासनेची ! भाग : -७.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
8
क्षुधा वासनेची ! भाग: -८.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
9
क्षुधा वासनेची ! भाग: -९.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
10
क्षुधा वासनेची ! भाग : १०.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
11
क्षुधा वासनेची ! भाग:-११.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
12
क्षुधा वासनेची ! कथा... भाग : १२.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
13
क्षुधा वासनेची ! [ कथा. ] भाग : १३.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
14
क्षुधा वासनेची ! ( कथा. ) भाग : -१४.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
15
क्षुधा वासनेची ! लघुकथा भाग: -१५.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
16
क्षुधा वासनेची ! कथा भाग : -१६.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
17
क्षुधा वासनेची ! ( कथा. ) भाग -१७.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
18
क्षुधा वासनेची ! [ कथा. ] भाग -१८.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
19
क्षुधा वासनेची ! ( कथा ) भाग -१९.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
20
क्षुधा वासनेची ! कथा... भाग -२०.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
21
क्षुधा वासनेची ! ( पुढील भाग ) भाग -२१.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
22
' क्षुधा वासनेची ! ' भाग -२२.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
23
क्षुधा वासनेची ! [ पुढील भाग. ] भाग -२३.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
24
क्षुधा वासनेची ! [ पुढचा भाग. ] भाग -२४.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
25
क्षुधा वासनेची ! [Next part] भाग -२५.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
26
क्षुधा वासनेची ! <next part.> भाग -२६.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
27
क्षुधा वासनेची ! Next. भाग -२७.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
28
क्षुधा वासनेची ! ( पुढील भाग. ) भाग -२८.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
29
क्षुधा वासनेची ! <पुढील भाग. > भाग -२९.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
30
क्षुधा वासनेची ! ( पुढील भाग. ) भाग -३०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
31
क्षुधा वासनेची ! [ पुढील भाग. ] भाग -३१.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
32
क्षुधा वासनेची ! ( Next. ) भाग -३२.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
33
क्षुधा वासनेची ! < Next part. > भाग -३३.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
34
क्षुधा वासनेची ! [ Next. ] भाग -३४.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
35
क्षुधा वासनेची ! < next part. > भाग -३५.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
36
क्षुधा वासनेची ! < Next part. > भाग -३६.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
37
क्षुधा वासनेची ! [ पुढील भाग. ] भाग -३७.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
38
क्षुधा वासनेची ! [ पुढील ] भाग -३८.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
39
क्षुधा वासनेची ! [ Next. ] भाग -३९.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
40
क्षुधा वासनेची ! <पुढे. > भाग -४०.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
41
क्षुधा वासनेची ! [ पुढील भाग. ] भाग -४१.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.