होम
श्रेणी लिहा
पुनर्विवाह

पुनर्विवाह

सामाजिकप्रेमस्त्रीविशेष
❣️सई
4.7
98622 रेटिंग्स & 25144 समीक्षा
4145529
13 तास
53 भाग
त्याने पाय खोलीत टाकला आणि बघतच राहिला....पूर्ण रूम फुलांच्या पाकळ्या,पुष्पगुच्छ यांनी भरलेली होती....सगळीकडे सुगंधित मेणबत्त्या लावलेल्या होत्या....त्याच्या पायांना चालताना गुलाबाच्या पाकळ्यांचा मऊ स्पर्श हवेत चालल्यासारखा भासवत होता....       पुढे चालत आला तसे त्याचे लक्ष बेडवर गेले ..तर पूर्ण बेड पांढऱ्याशुभ्र पडद्यांनी कव्हर केलेला होता....त्याच्या पारदर्शक पडद्यातून त्याला ती पाय अर्धवट दुमडून,गुडघ्यांना हातांचा विळखा घालून बसलेली दिसली.....तिची मान खाली होती...त्यामुळे तिचा चेहरा ...
4145529
13 तास
भाग
त्याने पाय खोलीत टाकला आणि बघतच राहिला....पूर्ण रूम फुलांच्या पाकळ्या,पुष्पगुच्छ यांनी भरलेली होती....सगळीकडे सुगंधित मेणबत्त्या लावलेल्या होत्या....त्याच्या पायांना चालताना गुलाबाच्या पाकळ्यांचा मऊ स्पर्श हवेत चालल्यासारखा भासवत होता....       पुढे चालत आला तसे त्याचे लक्ष बेडवर गेले ..तर पूर्ण बेड पांढऱ्याशुभ्र पडद्यांनी कव्हर केलेला होता....त्याच्या पारदर्शक पडद्यातून त्याला ती पाय अर्धवट दुमडून,गुडघ्यांना हातांचा विळखा घालून बसलेली दिसली.....तिची मान खाली होती...त्यामुळे तिचा चेहरा ...

धडा

11
पुनर्विवाह भाग,11
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
12
पुनर्विवाह भाग 12
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
13
पुनर्विवाह भाग 13
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
14
पुनर्विवाह भाग 14
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
15
पुनर्विवाह भाग 15
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
16
पुनर्विवाह भाग 16
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
17
पुनर्विवाह भाग 17
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
18
पुनर्विवाह भाग 18
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
19
पुनर्विवाह भाग 19
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
20
पुनर्विवाह भाग 20
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
21
पुनर्विवाह भाग 21
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
22
पुनर्विवाह भाग 22
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
23
पुनर्विवाह भाग 23
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
24
पुनर्विवाह भाग 24
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
25
पुनर्विवाह भाग 25🙏 मार्लेश्वर दर्शन🙏
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
26
पुनर्विवाह भाग 26
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
27
पुनर्विवाह भाग 27❣️ महाबळेश्वर स्पेशल
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
28
पुनर्विवाह भाग 28.
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
29
पुनर्विवाह भाग 29
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
30
पुनर्विवाह भाग ३०
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
31
पुनर्विवाह भाग 31
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
32
पुनर्विवाह भाग 32
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
33
पुनर्विवाह भाग 33
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
34
पुनर्विवाह भाग 34
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
35
पुनर्विवाह भाग 35
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
36
पुनर्विवाह भाग 36
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
37
पुनर्विवाह भाग 37
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
38
पुनर्विवाह भाग 38
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
39
पुनर्विवाह भाग 39
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
40
पुनर्विवाह भाग ४०
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
41
पुनर्विवाह भाग 41
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
42
पुनर्विवाह भाग 42
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
43
पुनर्विवाह भाग 43
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
44
पुनर्विवाह भाग 44
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
45
पुनर्विवाह भाग 45
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
46
पुनर्विवाह भाग 46
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
47
पुनर्विवाह भाग 47
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
48
पुनर्विवाह भाग 48
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
49
पुनर्विवाह भाग 49
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
50
पुनर्विवाह भाग 50
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
51
पुनर्विवाह भाग 51
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
52
पुनर्विवाह भाग 52
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे
53
पुनर्विवाह भाग 53.
ही प्रतिलिपि प्रीमियम कथामालिका आहे. ही कथामालिका वाचण्यासाठी प्रतिलिपि अ‍ॅप डाउनलोड करावे