होम
श्रेणी लिहा
💖 रुही 💔🥀❤️‍🩹

💖 रुही 💔🥀❤️‍🩹

सामाजिकस्त्रीविशेषसुपर लेखक अवॉर्ड्स 4
🖤🐼🍁Pλ₦Ðλ GłƦŁ Jotu 🍁🐼🖤
4.9
6457 रेटिंग्स & 2173 समीक्षा
65306
5 तास
57 भाग
" माझी मुलगी कुठे आहे ... ? " डोळ्यात राग कमी आणि पाणी च जास्त होत त्याच्या .... समोर ती पहाडा सारखी उभी होती पण डोळे आज तिचे अनोळखी वाटत होते ... तीच कोणी अनोळखी वाटत होती ... " तुझी मुलगी ... ? " ओठांच्या कोपऱ्यातून खिल्ली उडवावी तशी हसत च ती बोलली ... " हो माझी मुलगी ... कुठे आहे .. ? " स्वतःला शांत करत च तो बोलला ... " आज ही फक्त तुझी मुलगी च .. म्हणजे तिला नऊ महिने पोटात मी ठेवलं .. जन्म दिला त्रास मी सहन केला , स्वतःच्या जीवाची परवा न करता तिला या जगात मी घेऊन आले तिला .. लहानाची मोठी ...
65306
5 तास
भाग
" माझी मुलगी कुठे आहे ... ? " डोळ्यात राग कमी आणि पाणी च जास्त होत त्याच्या .... समोर ती पहाडा सारखी उभी होती पण डोळे आज तिचे अनोळखी वाटत होते ... तीच कोणी अनोळखी वाटत होती ... " तुझी मुलगी ... ? " ओठांच्या कोपऱ्यातून खिल्ली उडवावी तशी हसत च ती बोलली ... " हो माझी मुलगी ... कुठे आहे .. ? " स्वतःला शांत करत च तो बोलला ... " आज ही फक्त तुझी मुलगी च .. म्हणजे तिला नऊ महिने पोटात मी ठेवलं .. जन्म दिला त्रास मी सहन केला , स्वतःच्या जीवाची परवा न करता तिला या जगात मी घेऊन आले तिला .. लहानाची मोठी ...
या लेखकाला सब्सक्राइब करून तुम्ही सुपरफॅन होऊ शकता

धडा

6
🥀 रुही ... 💔भाग -५ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
7
🥀 रुही ... 💔भाग -६ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
8
🥀 रुही ... 💔भाग -७ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
9
🥀 रुही ... 💔भाग -८ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
10
🥀 रुही ... 💔भाग -९ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
11
🥀 रुही ... 💔भाग -१० ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
12
🥀 रुही ... 💔भाग -११ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
13
🥀 रुही ... 💔भाग -१२ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
14
🥀 रुही ... 💔भाग -१३ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
15
🥀 रुही ... 💔भाग -१४ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
16
🥀 रुही ... 💔भाग -१५ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
17
🥀 रुही ... 💔भाग -१६ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
18
🥀 रुही ... 💔भाग -१७ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
19
🥀 रुही ... 💔भाग -१८ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
20
🥀 रुही ... 💔भाग -१९ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
21
🥀 रुही ... 💔भाग -२० ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
22
🥀 रुही ... 💔भाग -२१ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
23
🥀 रुही ... 💔भाग -२२ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
24
🥀 रुही ... 💔भाग -२३ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
25
🥀 रुही ... 💔भाग -२४ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
26
🥀 रुही ... 💔भाग -२५ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
27
🥀 रुही ... 💔भाग -२६ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
28
🥀 रुही ... 💔भाग -२७ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
29
🥀 रुही ... 💔भाग -२८ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
30
🥀 रुही ... 💔भाग -२९ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
31
🥀 रुही ... 💔भाग -३० ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
32
🥀 रुही ... 💔भाग -३१ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
33
🥀 रुही ... 💔भाग -३२ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
34
🥀 रुही ... 💔भाग -३३ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
35
🥀 रुही ... 💔भाग -३४ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
36
🥀 रुही ... 💔भाग -३५ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
37
🥀 रुही ... 💔भाग -३६ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
38
🥀 रुही ... 💔भाग -३७ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
39
🥀 रुही ... 💔भाग -३८ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
40
🥀 रुही ... 💔भाग -३९ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
41
🥀 रुही ... 💔भाग -४० ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
42
🥀 रुही ... 💔भाग -४१ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
43
🥀 रुही ... 💔भाग -४२ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
44
🥀 रुही ... 💔भाग -४३ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
45
🥀 रुही ... 💔भाग -४४ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
46
🥀 रुही ... 💔भाग -४५ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
47
🥀 रुही ... 💔भाग -४६❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
48
🥀 रुही ... 💔भाग -४७ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
49
🥀 रुही ... 💔भाग -४८ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
50
🥀 रुही ... 💔भाग -४९ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
51
🥀 रुही ... 💔भाग - ५० ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
52
🥀 रुही ... 💔भाग - ५१ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
53
🥀 रुही ... 💔भाग - ५२ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
54
🥀 रुही ... 💔भाग - ५३ ❤️‍🩹
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
55
🥀 रुही ... 💔भाग - ५४ ❤️‍🩹
__("days") फ्री होईल
56
🥀 रुही ... 💔भाग - ५५ ❤️‍🩹
__("days") फ्री होईल
57
🥀 रुही ... 💔भाग - ५६ ❤️‍🩹
__("days") फ्री होईल