होम
श्रेणी लिहा
शापित सौंदर्य – वसुंधरा. पर्व २ भाग  : १

शापित सौंदर्य – वसुंधरा. पर्व २ भाग : १

सामाजिकस्त्रीविशेषसुपर लेखक अवॉर्ड्स 4कादंबरी
सुनिल पवार "शब्दतरंग"
4.8
5088 रेटिंग्स & 2181 समीक्षा
67883
12 तास
106 भाग
नवऱ्याच्या बाहेरख्यालीपणामुळे अर्थात त्याच्या पहिल्या प्रेयसीच्या जीवनात येण्याने त्याचे वसुंधराकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे तिच्या एकटेपणाच्या विवंचनेचा फायदा घेत, प्रेमाचे जाळे अलगद टाकून, आकाशने तिला आपल्याकडे वश करून घेतले होते आणि शरीरसुखाला आसुसलेल्या तिच्या शरीराचा हवा तसा उपभोग घेतला होता. याच शरीरसुखाला चटावलेल्या वसुंधराने नवऱ्याच्या चुका माफ करून, केवळ शरीरसुखाच्या माध्यमातून नवऱ्याचे तसेच आकाशचे प्रेम मिळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला होता पण या प्रयत्नात तिलाच सर्वस्व गमवावे ...
67883
12 तास
भाग
नवऱ्याच्या बाहेरख्यालीपणामुळे अर्थात त्याच्या पहिल्या प्रेयसीच्या जीवनात येण्याने त्याचे वसुंधराकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे तिच्या एकटेपणाच्या विवंचनेचा फायदा घेत, प्रेमाचे जाळे अलगद टाकून, आकाशने तिला आपल्याकडे वश करून घेतले होते आणि शरीरसुखाला आसुसलेल्या तिच्या शरीराचा हवा तसा उपभोग घेतला होता. याच शरीरसुखाला चटावलेल्या वसुंधराने नवऱ्याच्या चुका माफ करून, केवळ शरीरसुखाच्या माध्यमातून नवऱ्याचे तसेच आकाशचे प्रेम मिळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला होता पण या प्रयत्नात तिलाच सर्वस्व गमवावे ...
या लेखकाला सब्सक्राइब करून तुम्ही सुपरफॅन होऊ शकता

धडा

6
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
7
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
8
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
9
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
10
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : १०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
11
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ११
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
12
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : १२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
13
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग :१३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
14
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व १ भाग १४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
15
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : १५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
16
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : १६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
17
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : १७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
18
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : १८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
19
शापित सौंदर्य- वसुंधरा. पर्व २ भाग : १९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
20
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : २०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
21
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग :२१
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
22
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : २२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
23
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : २३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
24
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : २४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
25
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : २५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
26
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : २६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
27
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : २७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
28
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : २८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
29
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : २९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
30
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ३०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
31
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ३१
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
32
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ३२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
33
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ३३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
34
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ३४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
35
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग ३५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
36
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ३६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
37
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ३७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
38
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ३८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
39
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ३९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
40
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ४०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
41
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ४१
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
42
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ४२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
43
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ४३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
44
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ४४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
45
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ४५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
46
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ४६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
47
शापित सौंदर्य -- वसुंधरा. पर्व २ भाग ४७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
48
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ४८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
49
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ४९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
50
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ५०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
51
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ५१
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
52
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ५२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
53
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ५३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
54
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ५४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
55
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ५५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
56
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ५६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
57
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ५७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
58
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग :: ५८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
59
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ५९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
60
शापित सौंदर्य - पर्व २ भाग : ६०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
61
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ६१
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
62
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ६२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
63
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ६३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
64
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ६४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
65
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ६५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
66
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ६६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
67
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ६७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
68
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ६८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
69
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ६९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
70
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ७०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
71
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ७१
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
72
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ७२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
73
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ७३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
74
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ७४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
75
शापित सौंदर्य वसुंधरा. पर्व २ भाग : ७५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
76
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ७६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
77
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ७७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
78
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ७८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
79
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २" भाग : ७९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
80
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ८०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
81
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ८१
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
82
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ८२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
83
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ८३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
84
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ८४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
85
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ८५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
86
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ८६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
87
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ८७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
88
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ८८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
89
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ८९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
90
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ९०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
91
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ९१
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
92
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ९२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
93
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ९३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
94
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ९४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
95
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ९५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
96
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ९६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
97
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ९७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
98
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ९८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
99
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : ९९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
100
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग :१००
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
101
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : १०१
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
102
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : १०२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
103
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : १०३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
104
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : १०४
__("hours") फ्री होईल
105
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : १०५
__("days") फ्री होईल
106
शापित सौंदर्य - वसुंधरा. पर्व २ भाग : १०६
__("days") फ्री होईल