होम
श्रेणी लिहा
साथ दे तू मला......भाग १

साथ दे तू मला......भाग १

प्रेम
vaishali patil
4.9
5323 रेटिंग्स & 1406 समीक्षा
123309
8 तास
51 भाग
साथ दे तू मला....... ती साडी सावरत गाडीतून उतरली. गाडीचा दरवाजा लावता लावता समोर दिमाखात उभ्या असलेल्या त्या भव्य बंगल्याकडे तिची नजर गेली. लायटिंग च्या माळांनी उजळून गेला होता. बंगल्याच्या आवारावरून आणि डेकोरेशन वरून श्रीमंती सहज झळकत होती. तिला काही हे वातावरण नवीन नव्हते. ती देखील श्रीमंतीत वाढली होती. सासरएवढा मोठा नाही पण तिच्या बाबांचा स्वतःचा व्यवसाय होता. सगळ्या सोयींनीयुक्त असा छोटासा बंगला जिथे तिचे बालपण गेले होते. तिने गाडीचा दरवाजा बंद केला आणि समोर पाहिले. तो तर केव्हाचाच ...
123309
8 तास
भाग
साथ दे तू मला....... ती साडी सावरत गाडीतून उतरली. गाडीचा दरवाजा लावता लावता समोर दिमाखात उभ्या असलेल्या त्या भव्य बंगल्याकडे तिची नजर गेली. लायटिंग च्या माळांनी उजळून गेला होता. बंगल्याच्या आवारावरून आणि डेकोरेशन वरून श्रीमंती सहज झळकत होती. तिला काही हे वातावरण नवीन नव्हते. ती देखील श्रीमंतीत वाढली होती. सासरएवढा मोठा नाही पण तिच्या बाबांचा स्वतःचा व्यवसाय होता. सगळ्या सोयींनीयुक्त असा छोटासा बंगला जिथे तिचे बालपण गेले होते. तिने गाडीचा दरवाजा बंद केला आणि समोर पाहिले. तो तर केव्हाचाच ...
या लेखकाला सब्सक्राइब करून तुम्ही सुपरफॅन होऊ शकता

धडा

6
साथ दे तू मला......भाग ६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
7
साथ दे तू मला......७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
8
साथ दे तू मला.....भाग ८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
9
साथ दे तू मला......भाग ९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
10
साथ दे तू मला......भाग १०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
11
साथ दे तू मला.......भाग ११
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
12
साथ दे तू मला...... भाग १२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
13
साथ दे तू मला......भाग १३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
14
साथ दे तू मला......भाग १४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
15
साथ दे तू मला......भाग १५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
16
साथ दे तू मला.......भाग १६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
17
साथ दे तू मला......भाग १७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
18
साथ दे तू मला......भाग १८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
19
साथ दे तू मला......भाग १९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
20
साथ दे तू मला......भाग २०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
21
साथ दे तू मला......भाग २१
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
22
साथ दे तू मला......भाग २२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
23
साथ दे तू मला......भाग २३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
24
साथ दे तू मला......भाग २४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
25
साथ दे तू मला......भाग २५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
26
साथ दे तू मला......भाग २६.
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
27
साथ दे तू मला.....भाग २७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
28
साथ दे तू मला......भाग २८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
29
साथ दे तू मला......भाग २९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
30
साथ दे तू मला......भाग 30
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
31
साथ दे तू मला.......भाग ३१
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
32
साथ दे तू मला......भाग ३२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
33
साथ दे तू मला......भाग ३३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
34
साथ दे तू मला......भाग ३४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
35
साथ दे तू मला......भाग ३५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
36
साथ दे तू मला......भाग ३६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
37
साथ दे तू मला......भाग ३७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
38
साथ दे तू मला......भाग ३८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
39
साथ दे तू मला......भाग ३९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
40
साथ दे तू मला......भाग ४०
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
41
साथ दे तू मला......भाग ४१
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
42
साथ दे तू मला......भाग ४२
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
43
साथ दे तू मला......भाग ४३
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
44
साथ दे तू मला......भाग ४४
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
45
साथ दे तू मला.....भाग ४५
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
46
साथ दे तू मला......भाग ४६
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
47
साथ दे तू मला......भाग ४७
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
48
साथ दे तू मला......भाग ४८
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
49
साथ दे तू मला......भाग ४९
हा भाग वाचण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा.
50
साथ दे तू मला......भाग ५०
__("hours") फ्री होईल
51
साथ दे तू मला....भाग ५१
__("days") फ्री होईल